• banner

ساختار شرکت

یکی از مهمترین وظایف مدیریت هر سازمانی که بیش از چند نفر را استخدام می کند، تعیین ساختار سازمانی آن و تغییر آن در مواقع و در مواقع ضروری است.

about

یکی از مهمترین وظایف مدیریت هر سازمانی که بیش از چند نفر را استخدام می کند، تعیین ساختار سازمانی آن و تغییر آن در مواقع و در مواقع ضروری است.
اکثر سازمان ها ساختاری سلسله مراتبی یا هرمی دارند که یک فرد یا گروهی از افراد در راس آن قرار دارند. یک خط یا زنجیره فرمان واضح در هرم وجود دارد. همه افراد در سازمان می‌دانند که می‌توانند چه تصمیم‌هایی بگیرند، مافوق یا رئیس‌شان چه کسی است که به چه کسی گزارش می‌دهند، و زیردستان مستقیمشان چه کسانی هستند که می‌توانند به آنها دستورالعمل بدهند.
Guangdong Pengwei Fine Chemical Co., Ltd از بخش های زیادی با استعدادهای حرفه ای مانند تیم تحقیق و توسعه، تیم فروش، تیم کنترل کیفیت و غیره تشکیل شده است. از طریق ادغام بخش های مختلف، تمام محصولات ما دقیقاً اندازه گیری می شوند و با نیازهای مشتریان مطابقت دارند. تیم فروش ما ظرف 3 ساعت پاسخ می دهد، تولید را سریع ترتیب می دهد، تحویل سریع می دهد.
علاوه بر این، از طریق ساختار قوی شرکت، ما در کار خود تخصصی تر خواهیم شد و امکان بهتری برای به فعلیت رساندن پتانسیل خود خواهیم داشت.

هر آنچه برای ایجاد یک وب سایت زیبا نیاز دارید